Tomas. Drevet av Blogger.

B eller BE ??

fredag 15. oktober 2010

Registrerte litt hysteri om B elle BE sertifikat blant båtfolket på ØRTK treffet.

Her er følger den offisielle forklaringen fra Biltilsynet:

Det kan være tilstrekkelig å ha klasse B for å trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Første vilkår er at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt med fører (75 kg), og annet vilkår er at bilens tillatte totalvekt og tilhengerens tillatte totalvekt til sammen ikke må overstige 3500 kg. Den laveste vekten etter utregingen av de to vilkårene, tilsvarer høyest tillatt totalvekt for tilhengeren. Tillatte totalvekter og bilens egenvekt finner du i egne rubrikker i vognkortene til bilen og tilhengeren.

Selv om du med klasse B kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som er ”tillatt hengervekt”, dvs. maksimal aktuell tilhengervekt. Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten, og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Du må heller ikke overskride bilens ”tillatte vogntogvekt”, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.

Det er viktig å merke seg begrepene «tillatt totalvekt» som betyr den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for iflg. vognkortet, og «aktuell totalvekt» som er den vekten kjøretøyet har i øyeblikket. «Bilens egenvekt med fører» er den vekten bilen veier uten last pluss en teoretisk gjennomsnittsvekt på 75 kg for fører. Du finner bilens egenvekt med fører i vognkortet.

Du har bare klasse B og ønsker å finne ut hvilke tilhengere du kan trekke. I bilens vognkort finner du at bilens egenvekt med fører er 1225 kg, tillatt totalvekt: 1730 kg, tillatt hengervekt: 1000 kg og tillatt vogntogvekt: 2710 kg.

Tilhengerens tillatt totalvekt må ikke være over 1225 kg (egenvekt med fører) eller (3500 – 1730 = ) 1770 kg, dvs 1225 kg som er laveste vekt.

Tilhengeren med last må ikke overstige 1000 kg (tillatt hengervekt). Full-lastet bil kan veie 1730 kg og full-lastet henger 1000 kg, til sammen 2730 kg. Siden tillatt vogntogvekt er 2710 kg, er det 20 kg last som må fjernes fra bil og/eller henger før trekking.

Ergo: hengerens tillatte totalvekt må ikke være over 1225 kg, og hengerens egenvekt eller hengeren med last må ikke overstige 1000 kg.

Person med klasse BE slipper å beregne hengerens tillatte totalvekt iflg. campingvognregelen, det er nok å sjekke bilens tekniske begrensninger i form av maksimal aktuelle hengervekt og maksimal aktuelle vogntogvekt.

Hastighetsbegrensninger
Hvis du befinner deg på veg med fartsgrense over 80 km/t, kan du likevel ikke kjøre fortere enn 80 km/t når du trekker tilhenger. Hvis du trekker tilhenger uten bremser, kan du ikke kjøre fortere enn 60 km/t hvis tilhengeren har aktuell totalvekt på 300 kg eller mer

2 kommentarer:

Trine og Stein Roger 3. november 2010 kl. 20:37  

Ergo må man ha BE! Om man ikke har ei bærbar jolle da :)

Tomas "Blydonker`n" 3. november 2010 kl. 21:35  

man MÅ ikke ha BE så sant det ikke overstiger 3.5 tonn totalt

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Fishy wreck by Read our forum 2010

Back to TOP